• 20Khz ultrasonic dispersion equipment

    20Khz மீயொலி சிதறல் உபகரணங்கள்

    அல்ட்ராசோனிக் சிதறல் தொழில்நுட்பம் சிதறல் துகள்கள் போதுமானதாக இல்லை, சிதறல் திரவம் நிலையற்றது, மற்றும் நீக்குவது எளிது என்று பாரம்பரிய சிதறலின் சிக்கல்களை சமாளிக்கிறது.