• Ultrasonic dispersion equipment

    மீயொலி சிதறல் உபகரணங்கள்

    மீயொலி சிதறல் உபகரணங்கள் உயர் பாகுத்தன்மை தீர்வுகள் உட்பட பல்வேறு தீர்வுகளுக்கு ஏற்றது. வழக்கமான சக்தி 1.5KW முதல் 3.0kw வரை இருக்கும். துகள்கள் நானோ நிலைக்கு சிதறலாம்.